Tri pravdy

Text evanjelia na dnešnú Trojičnú nedeľu je nádherne krátky a nádherne výstižný. Apoštoli sú na jednom z galilejských vrchov. Ubiehajú posledné okamihy fyzickej viditeľnosti Ježiša, ktoré môžu ľudské zmysly prostredníctvom jedenástich apoštolov zachytiť. Mení sa forma vzťahu Ježiša s apoštolmi. Podstata ostáva, ale zmysly strácajú primát vlády vyjadrovať sa k udalostiam a faktom, podobne ako ju stratil Rím a veľkňazi pred pár dňami.

V náboženskom zrení nastupuje nový vek – vek milosti, éra svedectva a sily kresťanstva. Nastupuje po veku zákona a práva zásluhou Mojžiša, ktorý sa dal viesť Jahvem a po veku prirodzenosti – éry prirodzeného náboženstva pred Mojžišom, v ktorom človek rôznym spôsobom vyjadroval svoju potrebu mať Boha, mať jeho priazeň.

Na vrchu z Ježišových úst zaznievajú tri pravdy:

  • Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi;
  • Choďte, učte a krstite; Nie hocijako vysluhujte krst, ale
  • V mene Otca, Syna a Svätého Ducha.

Pane, moju existenciu si naplánoval do veku milosti, do veku vlády Trojjediného Boha, ktorý robil, robí a bude robiť všetko, rešpektujúc rast mojej slobody a svedomia, aby som mohla dôjsť do ďalšej etapy – do veku slávy lásky, do ktorého budem môcť vstúpiť zmenou mojej formy existencie. Nová forma existencie je istá, ale od svedectva života závisí, či budem vo veku slávy lásky nazerať na Teba, môj Boh a Pán, ako nazerajú už tisíce predo mnou. Závan atmosféry tohto nového veku žiari z výjavu vo svätyni Najsvätejšej Trojice vo Fatime. Ďakujem za dary umenia a práce mnohých ľudských rúk, ktoré roznecujú radosť z budúcnosti.

Mária Bielová, Fatima SI
Foto: Detail mozaiky vo svätyni Najsvätejšej Trojice, Fatima