Trom rehoľným nemocniciam v Sýrii pomôže projekt „Otvorené nemocnice“

O pláne znovu uviesť do prevádzky tri cirkevné nemocnice v Sýrii za pomoci finančného daru Talianskej biskupskej konferencie informoval v utorok 13. marca apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenari. Pôjde o dve nemocnice v Damasku a jednu v Aleppe a príspevok na projekt bude jeden milión eur, spresnil predseda biskupskej konferencie kardinál Gualtiero Bassetti.

Sedem rokov trvajúca vojna spomenutým nemocniciam prevádzkovaným rehoľnými kongregáciami znemožnila poskytovanie zdravotníckych služieb. V dôsledku emigrácie trpí Sýria katastrofálnym nedostatkom lekárov a zdravotníckeho personálu. Až 80% obyvateľstva Sýrie je už dlhú dobu v stave krajnej chudoby a okolo 11,5 milióna obyvateľov (z čoho je 40% detí) prakticky nemá prístup k zdravotníckym službám a nemocničnému ošetreniu.

V projekte talianskej Cirkvi na pomoc obyvateľom Sýrie s názvom Otvorené nemocnice (Ospedali aperti) sú zapojené významné zdravotnícke inštitúcie Talianska a Vatikánu: Policlinico Gemelli a Detská nemocnica Bambino Gesù, ktoré budú k dispozícii pre zaškoľovanie lekárov, zdravotných sestier a technického personálu pre sýrske nemocnice.

Zdroj: RV, jb
Foto: avsi.org
-fc-