Kniha o kapucínoch na Slovensku vychádza k 30. výročiu založenia provincie

24. októbra 2017 oslávili kapucíni 30. výročie založenia svojej slovenskej provincie, ktorá je zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. K tejto mimoriadnej príležitosti provincia vydala knihu s jednoduchým názvom „Kapucíni na Slovensku“. Jej autorom je kapucín Ladislav Tkáčik.

Kniha je veľkoryso graficky riešená; mapuje prvé stopy kapucínov na slovenskom území, ktoré viedli k ich prvému usídleniu v Pezinku v roku 1674 a v Bratislave v roku 1676, zakladanie kláštorov, pohnuté dejiny slovenských bratov a slovenských kláštorov v 20. storočí i obnovu ich života po roku 1989. Autor rámuje komplikovaný a vzrušujúci európsky františkánsky i kapucínsky príbeh rádovou spiritualitou a čitateľa necháva nahliadnuť do vlastných kapucínskych inšpiračných prameňov.

Dnes má slovenská provincia 67 bratov, 7 kláštorov a domov na Slovensku a jeden na Islande. Knihu si môžete kúpiť v kapucínskych kláštoroch na Slovensku a vo vybraných kníhkupectvách či objednať mailom na adrese minor@kapucin.sk.

Bližšie informácie nájdete na FB pezinského kláštora alebo na stránkach https://www.varstak.sk/kapucini-na-slovensku

Ladislav Tkáčik OFMCap
-fc-