Ty si kňazom naveky. Krátky príbeh jednej štóly.

Život v rehoľnom formačnom prostredí Saleziánov dona Bosca sa na prvý pohľad môže zdať ochudobnený o kontakt s kultúrou, avšak opak je pravdou – ba priam evanjeliovo. Žitie v žilinskom saleziánskom ponoviciáte prináša príležitosť hľadať pekné spôsoby ako spojiť ľudí, príbehy a  talenty do nových kombinácií.

Príbeh nafotenej štóly začal už dávnejšie. S avizovaním blížením sa kňazskej vysviacky saleziána Mareka Vaška, SDB,  skupinka mladých ľudí zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Trnávke zadala slovenskej textilnej dizajnérke Jane Zaujecovej prácu na ušitie kňazskej štóly. Idea bola mať štólu z kvalitného materiálu a so všetkými liturgickými farbami. Kňazská vysviacka prebehla, novokňaz štólu vďačne obdržal a vo vzduchu visel nápad zachytiť štólu fotograficky pre druhých. A prečo nenafotiť štólu novokňaza na najstaršom kňazovi žijúcom pod rovnakou strechou?

Vďaka fotografickým zručnostiam študenta Dominika Dušu z odboru grafik digitálnych médií na saleziánskej Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline, sa podarila séria výnimočných i jednoduchých záberov zároveň. Nová štóla na najstaršom kňazovi: model don Ján Tocký, SDB, onedlho oslavujúci svoje 90. ročné životné jubileum, sa na túto úlohu spolupracujúco podujal.

Foto: Dominik Duša

Áno, sme deti kultúry, ktorá zvykne zadefinovať „krásu“ iba na mladícky vyzerajúcich osobách. Preto je o to viac príležitosť na radosť, že krásnym modelom môže byť i starý človek, do ktorého očí, úsmevu a vrások je vpísaný obetavý život žitý verne až do staroby.

Viac foto tu.

Michal Žák, SDB / Instagram