Prameň – program na rozlíšenie povolania pre mladé ženy

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa, ako ďalej? Akým smerom? Práve pre Teba je program určený. Pozvanie prísť k „PRAMEŇU ŽIVEJ VODY…“a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede na zámer, ktorý ma Pán s tvojím životom. Čas na spoznávanie seba samej, spoznávanie Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Celý program je rozdelený na 5 stretnutí (víkendovky). Každá víkendovka má svoju tému: Kto som? Vzťah ja a Pán, Manželstvo, Zasvätený život. Piata víkendovka je bonus – duchovná obnova – pustovňa.

Kto to realizuje: Prameň organizujú sestry zo Spoločnosti sociálnych sestier a pozvaní hostia k jednotlivým témam.

Pre koho:  Určený pre mladé ženy vo veku 18-35 rokov. Počet účastníkov je max. 5 ľudí a sestry. Celkovo do 10 ľudí.

Kde: bývalý Benediktínsky kláštor v Bacúrove (okres Zvolen). Krásne prostredie uprostred hôr na strednom Slovensku.

Kedy:  Ak nám pandemická situácia dovolí, termíny by boli:

  1. Víkend: 27. – 29. 11. 2020 – Kto som?
  2. Víkend:22. – 24. 1. 2021 – Vzťah ja a Pán
  3. Víkend:19. – 21. 3. 2021 – Manželstvo
  4. Víkend: 16. – 18. 4. 2021 – Zasvätený život
  5. Víkend: 4. – 6. 6. 2021 – Duchovná obnova – Pustovňa

Začíname v piatok večer, koniec nedeľa obedom. Víkend je prepletený modlitbou, adoráciou,  sv. omšou, prednáškami, aktivitami k téme, svedectvá, film… 
Cena: 30 € za víkend (ubytovanie a strava)

Prihlasovanie:  Zaslaním motivačného listu (prečo som sa rozhodla prihlásiť, ako som sa o akcii dozvedela, čo očakávam…) a fotky na adresu: pramen.sestry@gmail.com,  do 31. 10. 2020. 
Následne pošleme konkrétne info k prvej víkendovke.

V prípade, že to opatrenia kvôli korona vírusu nedovolia, sa stretnutia uskutočnia ONLINE!

Spoločnosť sociálnych sestier