Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2021

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel.

Ponúkame vám vo fotogalérii spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal v roku 2021.

Zároveň vám ponúkame BROŽÚRKU s príslušnými zamysleniami a modlitbami, pobožnosťami i adoráciou na každý deň v Týždni modlitieb za duchovné povolania_2021, ktorú zostavili naši bohoslovci.

Ďalšie materiály:

Zdroj: ks.kapitula.sk
Foto: Katarína Berešová, FMA