U pallotínov v Smižanoch ponúkajú duchovné cvičenia pre kňazov a zasvätené osoby

Centrum Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi vo Farnosti Smižany, kde pôsobia pátri pallotíni, ponúka v roku 2021 duchovné cvičenia pre kňazov i pre zasvätené osoby, ak to epidemiologická situácia dovolí.

Duchovné cvičenia začínajú v pondelok o 18:00 hod. a končia obedom v piatok (12:00 hod).

Prihlásiť sa môžete na cbm.pallotini@gmail.com, alebo telefonicky na 00421/918 950 124.


Centrum Božieho milosrdenstva – CBM je rehoľno-formačné centrum spravované Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu (SAC) – pallotínmi. Nachádza sa pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. Interiéry CBM skrášľujú dary Svätého otca Jána Pavla II., ktoré sú súčasťou tematickej výstavy v priestoroch kostola a centra.

CBM sa nachádza v blízkosti Slovenského raja, Vysokých Tatier a termálneho kúpaliska vo Vrbove s rekreačnými možnosťami počas celého roka. Okolie centra je bohaté na kultúrne a historické pamiatky (Levoča, Spišská Kapitula, Spišský hrad, Žehra).

Viac o CBM a o pallotínoch nájdete TU.

Peter Klubert, SAC, rektor