U redemptoristiek sa môžete naučiť ako denne žiť s Božím slovom

Duchovnú obnovu o Lectio Divina ponúkajú záujemcom v novom augustovom termíne (namiesto aprílového, ktorý bol zrušený kvôli pandémii) v Kláštore sestier redemptoristiek Vranov nad Topľou – Lomnica.

Obnovu Božie slovo v mojom každodennom živote povedie pre mužov, ženy, mládež, kňazov a zasvätených v dňoch 21. – 23. augusta 2020 otec Miroslav Dancák.

Prihlásiť sa je potrebné do 16. augusta 2020 na vranov@redemptoristky.eu alebo na telefónnych číslach uverejnených na plagáte.

Helena Dudová, OSsR