Uvedenie do modlitby Božím slovom (Stretnutie Pána: Lk 2, 22 – 40)

Rok Božieho Slova je v plnom prúde a v spolupráci s vydavateľstvom Misionár sme sa rozhodli publikovať na webe Zasvätený život texty pripravené sestrou Helenou Dudovou z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky), ktoré boli zverejnené v časopise Misionár. Liturgické obdobia či mesiace v roku nebudú síce sedieť, no texty cielene nechávame v pôvodine.


Zobrať Ježiša do svojho náručia…

O čo prosím?

O vernú lásku, ktorá je schopná najväčšej obety

 • Zahľadím sa na Máriu a Jozefa, ktorí prinášajú malého Ježiša do chrámu (vv. 22 – 24). Mária si uvedomuje, že obetuje Bohu svoje prvé a jediné dieťa. Vie, že si ho nemôže ponechať pre seba. Čo mohla cítiť ako matka? Pokúsim sa porozprávať s Máriou o tom, čo prežila v chráme.

• Budem kontemplovať Máriu – „Matku čistej lásky“, ktorá dokáže obetovať Bohu osobu pre ňu najdrahšiu. Nenecháva si dieťa pre seba. Dokážem milovať osoby bez toho, aby som ich sebou zotročoval? Bez toho, aby som ich chcel mať pre seba? Nezneužívam lásku iných? Som slobodný od nezriadenej naviazanosti na osoby a veci?

•Všimnem si Simeona a Annu, ktorí až do pokročilého veku trpezlivo čakali na naplnenie Božieho prísľubu (vv. 25 – 38). Po mnohých rokoch čakania bola ich vernosť odmenená. Aká je moja dôvera v Boha? Verím, že nikdy nemešká so splnením svojich prísľubov? Nevynucujem si na Bohu splnenie svojich prosieb? Pochybujem o jeho vernosti?

• Pokúsim sa predstaviť si seba na Simeonovom mieste (v. 28). „Zoberiem“ od Márie malého Ježiša a objímem ho vo svojom náručí. V tejto skúsenosti zotrvám dlhšie. Dokážem si seba ľahko predstaviť v takejto scéne? Aké to vo mne vyvoláva pocity?

• Aký je môj vzťah s Ježišom? Túžim po ňom? Vyhľadávam jeho blízkosť v modlitbe? Čo mi najviac prekáža v rozvíjaní blízkeho vzťahu s Ježišom?

 • Odovzdám svätej rodine seba, celú svoju rodinu, spoločenstvo, aby sme sa vzmáhali v múdrosti, vo veku a aby na nás spočívala Božia milosť.

Slovo, ktoré ma najviac podnietilo k modlitbe:­­_____________________


S láskavým povolením o. Krzysztofa Wonsa, SDS preložené z knihy Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 3

Helena Dudová, OSsR
Časopis Misionár 02/2020

Foto: Komunikačný tím NSM / Peter Basala