Už rok funguje pallotínske centrum pre deti v Kibeho v Rwande

V pútnickom meste Kibeho v Rwande je už rok prevádzke Kultúrne centrum svätého Vincenta Pallotti pre deti. Stavbu i chod centra, ktoré spravujú pallotíni, podporuje i Slovenská katolícka charita. Vďaka obetavej práci slovenských dobrovoľníkov centrum ponúka zázemie prevažne deťom z ulice, ktoré by sa inak bezcieľne potulovali po okolí a žobrali.

Keďže v meste Kibeho je len jedna materská škôlka a aj tá je súkromná, mnoho detí sa túla po uliciach, pokiaľ sú ich rodičia v práci. Často sú to deti z neúplných rodín, ktoré žijú vo veľkej chudobe a v prípade, že nastúpia na základnú školu bez akýchkoľvek základných vedomostí, ich spoločenská marginalizácia sa ešte viac prehĺbi. Kultúrne centrum navštevuje aktuálne viac ako 40 detí, z ktorých mnohé pochádzajú z veľmi jednoduchých pomerov. Jeho hlavnou úlohou je poskytnúť deťom predškolskú prípravu a pravidelnú stravu, ku ktorým by inak nemali prístup.

-fc-