V Badíne predstavia posynodálnu apoštolskú exhortáciu „Christus vivit“

V priestoroch Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v stredu 26. júna 2019 uskutoční konferencia na tému Predstavenie posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, na ktorú Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva pracovníkov s mládežou. Cieľom konferencie je predstavenie dokumentu Christus vivit a vytýčenie niektorých konkrétnych tém inšpirovaných dokumentom. Zároveň sa na nej vytvoria pracovné skupiny, počas ktorých budú účastníci spoločne hľadať odpovede na výzvy súčasnej doby pre pastoráciu mládeže, ku ktorým predstavovaný dokument pozýva.

Konferencie sa ako hostia zúčastnia dvaja slovenskí účastníci synody – bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak. Samotný dokument Christus vivit predstavia kňazi, ktorí sa venujú pastorácii mládeže – don Ján Holubčík (delegát za pastoráciu mládeže Saleziánov dona Bosca, riaditeľ festivalu Lumen, predseda DOMky), Branislav Kožuch (správca Oravského centra mládeže, predseda o. z. VIAC), Andrej Darmo (bývalý riaditeľ Diecézneho centra mládeže Maják) a mnohí iní.

Na konferenciu je možné registrovať sa vopred cez online formulár za 5 €, s možnosťou objednať si obed, do 20. júna 2019. Registrácia je možná aj na mieste tiež za 5 €, ale bez možnosti obeda. Podujatie sa uskutoční pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a neziskovej organizácie Kanet, n.o. Bližšie informácie a registrácia sú na webstránke mladez.kbs.sk.

PROGRAM:
– 9:00 Svätá omša
– 10:00 Slovo vydavateľa (Spolok svätého Vojtecha)
– 10:10 Svedectvo účastníka synody (Mons. Stanislav Zvolenský, Mons. Ján Babjak)
– 10:20 Prednášky:
– 10:20 Predstavenie dokumentu Christus Vivit (Ján Holubčík SDB)
– 10:40 prestávka
– 11:00 Vy ste Božie „teraz“ – mladý človek dneška (kapitola 3) (Branislav Kožuch)
– 11:20 Veľká správa pre všetkých mladých (kapitola 4) a Cesty mladých (kapitola 5) (Andrej Darmo)
– 11:40 Diskusia
– 12:00 Obed
– 13:30 Skupiny (Tematické prednášky – účastníci si vyberú jednu z nich):
Tri veľmi dôležité témy synody (kapitola 3)
Digitálne prostredie (Peter Šebo, Barbora Okruhľanská)
Migranti ako symbol dnešnej doby (Tomáš Gerboc, SVD)
Skoncovať s každou formou zneužívania (s. Agnieszka Ewa Jarkowska, SCdSC)

– 14:30 Diskusné skupiny (účastníci si vyberú jednu z nich):
Pastorácia mladých (kapitola 7)
1. Hľadanie mladých a ich rast. Vzťah evanjelizácie a formácie, vychádzania a sprevádzania
2. Nebáť sa vstúpiť do ich prostredia: aké sú iné prostredia mladých, do ktorých potrebujeme vstúpiť?
3. Rast mladých ako vťahovanie do služby, sociálnej činnosti a angažovanosti cez vzťahy
4. Vytváranie prostredia prijatia založeného na osobných vzťahoch
5. Synodálna Pastorácia mladých – ako počúvať mladých a ich nové štýly pastorácie
6. Škola a výchovné inštitúcie: ako zo školy neurobiť bunker
7. Ľudová (neelitárska) pastorácia mladých: čo znamená otvorenosť pastorácie mladých pre všetkých mladých?
8. Sprevádzanie

– 16:00 Povolanie (kapitola 8) a rozlišovanie (kapitola 9) (Mons. Tomáš Galis)
– 16:20 Záver

Informácie o publikácii nájdete v tomto článku.

Zdroj: TK KBS