V Bazileji začína európske stretnutie Taizé

Švajčiarske mesto Bazilej a jeho okolie zahŕňajúce pohraničie troch krajín Švajčiarska, Nemecka a Francúzska dnes zaplní 15 tisíc mladých zo 45 krajín. Na stretnutí Taizé, ktoré bude po prvý raz na území siahajúcom do troch krajín, ich privíta prior komunity Taizé brat Alois.

Do histórie európskych stretnutí Taizé každoročne konaných vo vianočno-novoročnom čase v mestách Európy sa zapíše už 40. ročník. Tradíciu s názvom „Púť dôvery na Zemi“ začal zakladateľ ekumenickej komunity Taizé brat Roger Schütz v roku 1978.

Aj tohtoročný program od 28. decembra do 1. januára bude zameraný na modlitbu spevom i tichom, na prehlbovanie sa v chápaní viery pri stretnutiach s ľuďmi, ktorí žijú evanjelium uprostred výziev dneška. Zároveň to bude príležitosť na vytvorenie priateľských kontaktov mladých kresťanov z európskych i ďalších krajín pri spoločnom prežívaní jednoduchého štýlu života.

Mladí budú mať príležitosť zakúsiť pohostinnosť obyvateľov kultúrne veľmi pestrého regiónu na pomedzí troch krajín. Tamojší ľudia sú zvyknutí prekračovať hranice. Mesto je otvorené rozmanitosti. Bazilej ležiaci na rieke Rýn bol v 15. storočí hosťujúcim mestom ekumenického koncilu, o storočie neskôr sa stal centrom protestantskej reformácie a v 19. storočí tu pôsobil ako profesor Friedrich Nietzche. Dnes je 175-tisícové mesto tretím najväčším vo Švajčiarsku a spolu s aglomeráciami siahajúcimi do nemeckého a francúzskeho pohraničia predstavuje vyše pol miliónový región.

Zdroj: RV

-msk-