V Bratislave chystajú zajtra stretnutie priaznivcov Karmelu

Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave pozývajú  na stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej. Uskutoční sa v nedeľu 17. februára 2019 v kostole Notre Dame v Bratislave.

PROGRAM:
– 10:00 h Spoločná modlitba svätého ruženca
– 10:30 h Svätá omša, celebruje páter Pawel Wojnowski OCD
Po svätej omši – adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou a možnosť prijatia posvätného škapuliara,

TK KBS informovala Výveska.sk