Vladykovi Milanovi Šášikovi udelili titulu doctor honoris causa

V sobotu 9. februára 2019 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety udelila vladykovi Milanovi Šášikovi CM, gréckokatolíckemu biskupovi a eparchovi Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie  titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) za dlhoročnú pomoc chudobným na Ukrajine.

Vladyka prevzal čestný doktorát z rúk rektora vysokej školy prof. Vladimíra Krčméryho v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach. V zastúpení Rímskokatolíckej farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach sa tejto slávnosti zúčastnili aj sestry z Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku z Kláštora sv. Terezky, ktoré v spolupráci s asociovanými členmi Rodiny Božskej Lásky pomáhajú vladykovi Milanovi Šášikovi zbierkami pod názvom „Pomoc Matky Františky núdznym“.

Zdroj: marianky.sk