V Bratislave predstavia publikáciu prof. José Noriegu Eros a jeho poslanie

Eros a jeho poslanie je názov knihy prof. José Noriegu, ktorú za účasti autora predstavia vo štvrtok 19. októbra 2017 o 19:00 h v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Publikácia je určená kňazom, katechétom, pastoračným spolupracovníkom, snúbencom, ktorí sa pripravujú na manželstvo, ako i manželom samotným. Tiež bude výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí sa s danou témou odborne, ale i laicky zaoberajú.

„V rámci prezentácie bude zabezpečený simultánny preklad. Pokiaľ máte možnosť, prineste si malé FM rádio a slúchadlá,“ informoval TK KBS Marek Iskra, riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy.

Prof. José Noriega Bastos DCJM je katolícky kňaz, predstavený rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie a profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme, na ktorom tiež obhájil doktorát z teológie. Vo svojich knihách sa venuje otázkam morálnej teológie, manželstva, rodiny, sexuality a výchovy. V prezentovanom diele Eros a jeho poslanie vychádza z uvažovania nad ľudskou skúsenosťou lásky vo svetle Božieho zjavenia a ľudského rozumu v celej jej šírke, hĺbke aj poslaní. Nebojí sa citlivých otázok a integruje poznatky z filozofie, teológie, psychológie aj umenia. Fundovaným a plastickým spôsobom vysvetľuje učenie Katolíckej cirkvi o manželstve, láske a plodnosti.

Zdroj: TK KBS, mar; ml
-fc-