O zasvätených budú kázať celý rok na mládežkách v Košiciach

Každú stredu o 18.00 je v košickej farnosti Kráľovnej pokoja mládežnícka svätá omša.  Celý tento rok sa budú snažiť spoznávať bohatstvo Cirkvi cez rôzne formy zasväteného života.

Po úvodných témach o zasvätenom živote postupne začali preberať rehole od najstarších rádov k najmladším komunitám, s prihliadnutím na spoločenstvá pôsobiace na území Slovenska. Vyzdvihnuté sú špecifiká daného spoločenstva aj aktuálne výzvy k nasledovaniu ich spirituality.

Pútavou a kreatívnou formou bol zatiaľ predstavený Rád svätého Benedikta – benediktíni a teraz na sviatok sv. Františka z Assisi a v mesiaci úcty k starším chronologicky preskočili niekoľko storočí a odprezentovali sestry alžbetínky. Na zajtrajšiu tému o kartuziánoch sú pozvaní všetci, ktorí chcú takto spolu s mladými objavovať krásu zasväteného života v službe Bohu a Cirkvi.

-fc-