V Bratislave predstavili novú knihu svätého Augustína

V  kapucínskom kostole večer 29. mája zaznievalo jedno meno – svätý Augustín. Jeho dielo O zasvätenom panenstve, knižnej novinky vydanej v slovenčine, kompetentne a pútavo predstavil P. Juraj Pigula, augustinián.  Cez svoju prednášku na tému Kráčanie v pokore. Zasvätený život očami sv. Augustína ponúkol nový klenot z bohatstva spisov sv. Augustína. V tomto diele vysvetľuje autor vznešenosť panenského zasvätenia, no nespochybňuje ani dobro manželstva, ktoré je možné slobodne si zvoliť. Z Augustínovho pera vyšlo dielo okolo roku 401 ako reakcia na diskusiu o manželstve a panenstve v jeho dobe a prekvapivo jeho väčšiu časť venuje téme pokory. „Strážkyňou panenstva je teda láska a miestom, kde ho láska stráži, je pokora.“ V tejto vete je zhrnutá celá podstata knihy, uviedol vo svojej prednáške P. Juraj Pigula, editor knihy.

Po prezentácii si účastníci mohli knihu zakúpiť a obohatiť ju podpisom editora knihy, ktorý bol k dispozícii aj na otázky. Jedna z účastníčok sa napríklad opýtala, ako spomínanú pokoru dosiahnuť. P. Juraj pozval vziať knihu a čítať, v nej každý môže nájsť odpoveď . Aj vás pozývame k prečítaniu knihy, ktorá spája čitateľa staroveku s moderným čitateľom cez otázky aktuálne v každom čase a dáva zároveň príležitosť objaviť krásu a podstatu nasledovania Krista v panenstve.

Kniha O zasvätenom panenstve vyšla  z dielne Karmelitánskeho nakladateľstva v Bratislave v spolupráci s Rehoľou sv. Augustína na Slovensku  a je k dispozícii v niektorých kresťanských kníhkupectvách alebo si môžete objednať e-mailom na adrese zasielky@kna.sk, telefonicky na čísle 02/33 00 27 39.

-ms-