Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského

Naším poslaním je slúžiť Bohu v chudobných, chorých a opustených bratoch a sestrách, čo praktizujeme zvlášť prácou v nemocniciach, domovoch dôchodcov a v domácej opatrovateľskej službe. Snažíme sa do tejto služby dávať svoje srdce – lásku, a tak svojimi postojmi v duchu sv. Františka svedčiť o Božej láske, dobrote a o Božom zmilovaní.

Vymenujte zakladateľa a dve – tri ďalšie duchovné „celebrity“.

Zakladateľkou kongregácie je Matka Anna Brunnerová. O rozkvet kongregácie v rokoch 1910 – 1944 sa najviac zaslúžila generálna predstavená Matka Flóra Kucserová.

Definujte počet domov, členov (vo svete, v slovenskej provincii) vašej spoločnosti.

Počet domov: slovenská provincia – 10, vo svete – 5
Počet členiek: slovenská provincia – 143, vo svete – 35

Predstavte niečo zaujímavé, čo vás charakterizuje (čnosti, ktoré predstavíte moderným jazykom).

Naším poslaním je spoznávať Krista osobne aj ako spoločenstvo v chudobných a chorých, „prestierať im stôl“ našej pozornosti a starostlivosti, ponúkať im našu radostnú prítomnosť a slúžiť im autentickou láskou, ktorá je vždy kontemplatívna.
Cez tichú a vytrvalú službu trpiacim a zomierajúcim ohlasovať Božie kráľovstvo. Pán nás pozýva nielen k praktickej službe, ale aj k duchovnému stretnutiu s tými, ktorí sú nám zverení. Preto naším ideálom je byť dobrým a trpezlivým sprievodcom, ktorý umožňuje komunikáciu a vytváranie vzťahov.

Aké je motto vašej spoločnosti?

Pokoj a dobro!

Vaša web stránka? 

www.frantiskanky.sk

Čo viete ponúknuť v Roku zasväteného života ostatným?

V Roku zasväteného života okrem snahy vnútorne sa obnoviť chceme ponúknuť:
– možnosť každodennej adorácie sviatostného Krista pre verejnosť v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave – Prievoze (Po – Pi v čase 15.00 – 18.00 hod.);
– letné tábory pre dievčatá;
– duchovné obnovy pre dievčatá;
– duchovnú obnovu pre dospelých;
– v našej službe dávať priestor dobrovoľníkom, ktorí by takto chceli uvádzať evanjelium do praktického života.