V Bratislave v piatok vyvrcholili Misie vo svetle Fatimy

V piatok 13. októbra, presne 100 rokov od posledného zjavenia vo Fatime sa sviečkovým sprievodom a požehnaním misijného kríža skončili ľudové misie vo svetle Fatimy, ktoré na Bratislavskej Kalvárii viedli pátri redemptoristi po 20-tich rokoch. Misijný tím sa tu pod vedením misionára milosrdenstva pátra Michala Zamkovského počas ôsmych dní prihováral veriacim prostredníctvom misijných príhovorov a programov.  Páter Michal zdôrazňoval, že po milostivom Roku milosrdenstva si v tomto milostivom Roku Fatimy uvedomujeme, že ponuka milosrdenstva očakáva aj našu odpoveď, ktorou je obrátenie a pokánie. Mária sa obrátila na deti vo Fatime, ale obracia sa aj na všetky Božie deti, ktoré s otvoreným a ochotným srdcom prijmú plán Božieho milosrdenstva, ktorým je naše zapojenie do záchrany sveta.“

Súčasťou programu bol program pre mužov, ženy, matky s deťmi, rodiny, chorých, či program pre školy, ktorého sa počas troch dní zúčastnilo vyše 600  študentov základných a stredných škôl.  “Som rád, že sme mohli v našom misijnom programe hlbšie reflektovať obsah a aktuálny odkaz posolstiev z Fatimy. Redemptoristom je mariánsky rys kresťanského učeníctva veľmi blízky. V duchu spirituality sv. Alfonza, ktorý o Márii veľa kázal, písal, skladal o nej piesne a maľoval jej obrazy, sme aj my mali možnosť rôznymi formami byť blízko tej, ktorá nás vedie k Ježišovi a jeho posolstvu”, povedal organizátor misií P. Rastislav Dluhý.

P. Chryzostom, správca farnosti Bratislava – Kalvária hovorí: „V uplynulých dňoch som sa s viacerými ľuďmi zhováral o priebehu misií, zbieral som ich dojmy a sám som sa snažil „nasávať“ ich atmosféru. Viacerí, ktorí ešte pamätali misie, ktoré u nás pátri redemptoristi pod vedením p. Zamkovského konali pred 20-timi rokmi, konštatovali, že sú akési iné. Nebola to ale kritika, skôr konštatovanie. A tak sa možno aj v mene mnohých iných, ktorí tu počas uplynulých dní prichádzali,  pokúsim zodpovedať na túto zvláštnu otázku.  Áno, boli iné. Lebo boli mariánske a fatimské. Téma Fatimy sa dotýkala všetkých. Počnúc rodín s deťmi, mládeže, starých a chorých, či tých, ktorí na Kalváriu v Bratislave prišli, aby zacítili uzdravujúci Boží dotyk. Veď Máriino posolstvo z Fatimy práve k tomu smeruje. Pripravuje cestu Kristovi cez uzdravenie našich duší a sveta, v ktorom žijeme. Ak majú misie nejaký jednoducho vystihnuteľný význam, tak možno práve v tomto. A tak som vďačný, že práve v našej farnosti na bratislavskej Kalvárii, sme mohli počas uplynulého týždňa zažiť práve tento uzdravujúci dotyk Panny Márie. Tiež som vďačný pátrom redemptoristom, spoločenstvám Calvary a Rieka Života, za prípravu a nasadenie, s akým sa zhostili prípravy a priebehu tohtoročných misií na Kalvárii.“

TV LUX robila počas misií záznamy misijných príhovorov, ktoré bude od pondelka vysielať pre celé Slovensko.  Misie teda istým spôsobom pokračujú ďalej.

Komunikačný tím Redemptoristov