Aj digitálna komunikácia môže byť účinnou formou evanjelizácie, zhodli sa odborníci

Predvídať spoločenský diskurz, vychádzať na digitálne periférie, vydávať osobné svedectvo a tak privádzať do kresťanského spoločenstva. To sú len niektoré zo záverov, na ktorých sa zhodli účastníci medzinárodnej konferencie Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu, ktorá sa konala 12. a 13. októbra na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

„Cirkev potrebuje komunikačný plán, v rámci ktorého si stanoví jasné ciele, ktoré budú vysoké, ale zároveň realistické. Pritom musí predvídať spoločenský diskurz, aby jej pri kľúčových témach neušiel vlak,“ konštatoval profesor Daniel Arasa z Pápežskej univerzity svätého Kríža, ktorý bol hlavným hosťom dvojdňovej konferencie.

Podľa známeho poľského intelektuála Tomasza Dostatniho, ktorý je členom rehole dominikánov, sa cirkev nesmie báť spolupracovať s odborníkmi z komerčnej sféry, ktorí sú otvorení kresťanskému učeniu. „Práve oni sú na pulze diania a môžu nám pomôcť chápať, kde bude svet o niekoľko rokov,“ zdôraznil Dostatni, ktorý sa s profesorom Arasom zhodol na tom, že spoločnosť od cirkvi očakáva viac živého svedectva ako samoúčelného intelektualizmu.

„Hlásajte všade, každému a všetkými spôsobmi,“ zhrnul Dostatni odkaz apoštola Pavla, ktorý neustále rôznymi spôsobmi opakuje aj pápež František. „Nemôžeme sa uzatvárať sami do seba, do svojej katolíckej ,bubliny´, ale musíme vychádzať na digitálne periférie, musíme tu byť pre všetkých, nie len pre niektorých,“ zdôraznil dominikán Dostatni.

Jedným zo spôsobov, ako sa účinne prihovoriť dnešným mladým ľuďom, je podľa českého saleziána Libora Všetulu a jeho slovenského spolubrata Pavla Dzivého aj video. Obaja na konferencii predložili niekoľko príkladov ako na to. Ich skúsenosť doplnili mladí saleziánski spolupracovníci Róbert Chovanec a Michaela Köglerová.

S praktickou skúsenosťou využívania videa šíreného cez sociálne siete pri evanjelizácii sa podelil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a benediktín Michal Mária Kukuča. Mons. Haľko na najväčšej sociálnej sieti pravidelne ponúka svoje jednominútové zamyslenia nad nedeľným evanjeliom či postrehy k aktuálnemu spoločenskému dianiu. Benediktín Kukuča zasa ako prvý slovenský youtuber v habite približuje život v kláštore a ľuďom odpovedá na najrôznejšie duchovné otázky.

Pohľad na výzvy, ale aj hranice digitálnej komunikácie pri evanjelizácii doplnil psychológ Juraj Holdoš z Katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku a Viera Kačinová z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Organizátormi konferencie Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu boli časopis Zasvätený život v rámci projektu Z4P (Zasvätení pre ľudí) a Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Bližšie informácie sú dostupné na internetovej stránke religionmedia.ku.sk.

Organizačný tím konferencie / foto: Katarína Berešová