V Čade mladí komboniáni zložili prvé sľuby

Komboniáni v Čade majú 14 neoprofesov – kanditátov na kňazstvo (6 z Toga, Ghany a Beninu, 5 z Konga a 3 z Čadu). Prvé rehoľné sľuby zložili dňa 11. mája 2014 v meste Sarh v Čade. Eucharistii predsedal predstavený delegatúry Čadu P. Pietro Ciucciulla. Ich formácia bude ďalej pokračovať v medzinárodnom študentáte. Momentálne v Čade pôsobí 30 misionárov (2 biskupi, 25 kňazov a 3 bratia). Majú 8 komunít a 2 biskupské sídla. Takto sa prejavuje aj naplnenie slov, ktoré vyjadrili na ostatnej generálnej kapitule „Nosíme v srdci budúcnosť Afriky“, nielen pri šírení pokoja, ale aj novými povolaniami.

Zdroj: www.comboniani.org

-ms-