V Cerovej krížové sestry s farníkmi hľadajú prístrešie pre Svätú rodinu

Už tradične bezprostredne pred Vianocami od 15. do 23. decembra prebieha v slovenských farnostiach predvianočný deviatnik známy pod názvom Kto dá prístrešie Svätej rodine. Spolu s farnosťou Cerová aj krížové sestry prežívajú tento posvätný čas a nosia obraz, na ktorom je zobrazená Panna Mária s Jozefom, keď putovali po betlehemských uliciach a hľadali prístrešie.

Rodiny z farnosti sa stretávajú vo svojich príbytkoch, spievajú pieseň Kto klope tam, spoločne sa modlia posvätný ruženec a obyčajne pripoja aj malé občerstvenie ako symbolické prijatie a pohostenie Ježiša v ich rodine. V cerovskej farnosti deviatnik začal v duchovnej rodine medzi sestrami a pokračuje každý deň v inej rodine, ako o tom informovali sestry na svojej webovej stránke.

Cieľom deviatnika je dať vynáhradu za odmietnutie, ktoré dostala a aj dnes často dostáva Svätá rodina, preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej i našej Matke, vyprosiť Božie požehnanie pre rodiny a duchovne sa pripraviť na Vianoce.

-fc-