V českom Klatove sa stretnú odborníci na jezuitský barok

V priestoroch Mestskej knižnice v českom Klatove sa už tradične stretnú posledný aprílový víkend poprední českí odborníci na jezuitský barok. Jedenásty ročník Barokového jezuitského Klatova sa tentoraz zameria na duchovné a svetské cestovanie v 17. a 18. storočí.

Podstatnou časťou stretnutia bude historická konferencia, ktorá sa začne v piatok podvečer 28. apríla. Úvodnú prednášku o duchovnom rozmere gavalierskych ciest prednesie Zdeněk Hojda z Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. Konferencia bude pokračovať v sobotu dopoludnia, kedy na nej vystúpia napríklad Ivana Čornejová, Vít Vlnas či Simona Binková. Medzi diskutovanými témami bude okrem iného cestovanie v čase baroka, putovanie na jezuitské pútnické miesta, cesty jezuitských klatovských kazateľov, ale aj cesty českých jezuitov do zámorských misií.

Popri prednáškach nebude chýbať sobotňajšie rekviem a nedeľná svätá omša v miestnom jezuitskom kostole. V sobotu večer môžu účastníci takisto zavítať na prehliadku Pavilónu skla. Celé stretnutie dňa 30. apríla uzavrie v priestore klatovských katakomb čítanie z knihy Pavla Zavadila, ktorá približuje príbehy jezuitských misionárov v najvzdialenejších kútoch sveta. Dramatizované čítanie pod názvom Príbehy odvahy, viery, života, smrti … a zmierenie v podaní Jana Potměšila bude sprevádzať hrou na husliach Václav Návrat.

zdroj:jesuit.cz

-msk-