Ocenenie Srdce na dlani bolo udelené in memoriam sr. Veronike Theresii Ráckovej

Dobrovoľnícka organizácia CARDO udeľovala verejné ocenenie Dobrovoľník roka 2016 tým, ktorí nezištne pomáhali druhým. Tých najlepších ocenili dňa 10. apríla 2017 v budove Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. Mimoriadne ocenenie za ľudskosť a nezištnú pomoc bolo udelené in memoriam lekárke a misionárke sr. Veronike Theresii Ráckovej z Kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorá zahynula dňa 20. mája 2016 na následky postrelenia pri svojej práci v rámci misie a pomoci v Južnom Sudáne.

Symbolickú cenu Srdce na dlani prevzala z rúk ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka provinciálna predstavená sr. Lucia Slušná s týmito slovami: „Myslím, že symbol ocenenia srdce na dlani veľmi vyjadruje tú službu, ktorú sr. Veronika Theresia dávala ľuďom v Južnom Sudáne. Ona ich naozaj milovala. Veľkodušne, radostne a pokojne slúžila tomuto ľudu v ich biede, v ich utrpení aj počas vojny, aj počas krátkeho času pokoja.“

-msk-