V Humennom sa vo farnosti predstavili dve rehole jednej charizmy

V rámci roka Zasväteného života sa 18.5. 2015 uskutočnilo predstavenie reholí saleziánov a saleziániek vo farnosti Všetkých svätých v Humennom, ktoré vyústilo do zaujímavého pokračovania v areáli  farského dvora.

Iniciatíva prišla od miestneho pána dekana Františka Mariňáka, ktorý v rámci večernej liturgie vyhradil priestor homílie na prezentáciu  zástupcov mužskej a ženskej vetvy saleziánskej rodiny.  Oboznámenie s krátkou a pútavou historiou vzniku saleziánov dona Bosca a dcér Márie Pomocnice sa prelínalo s uvedením  súčasnej situácie prítomnosti na Slovensku  a miestnej  činnosti, ktorú zakľúčila  konkrétnou výzvou a pozvaním pre hlbšie poznanie a rozvíjanie vzťahov v rámci farnosti direktorka  saleziániek sestra Daniela Kapková: „ Ak by niekto mal nejaké otázky alebo záujem vedieť o nás viac, nech sa páči príďte k nám, dvere sú stále otvorené.“

Spoločné slávenie Svätej omše za prítomnosti veriacich z farnosti, ale aj sympatizantov, dobrodincov a saleziánov spolupracovníkov podčiarkovalo atmosféru vzájomnosti, spolupráce a otvorenosti pre nové kontakty.  V jej závere vyjadril pán dekan  vďačnosť a radosť zo vzájomného spolupôsobenia a realizácie chariziem nielen na lokálnej  úrovni.  Túto skutočnosť ako dodatok potvrdil aj direktor saleziánov Peter Veselský: „ Cítime, zo strany farnosti veľkú dôveru a to sa potom dobre  pracuje, keď za vami niekto stojí, keď je prejavená dôvera.“

Ukončením oficiálneho programu sa začala jeho neformálne časť.  Saleziáni, saleziánky, kapláni a dekan z Humenného spontánne komunikovali,  realizovali sa pri  grilovaní, spievali piesne a aj takýmto spôsobom potvrdzovali  myšlienky vzájomnej  kooperácie a činnosti pre farnosť a v nej ľudí, s ktorými  spoločne kráčajú na cestách duchovného života.  Keďže priestory farského dvora  sú otvorené a obklopené domami, či hlavnou cestou, okoloidúci mali možnosť  sledovať   zaujímavé dianie plné radosti  a srdečnosti.  Niektorí  ju  využili aj na krátke pristavenie sa.

„Mysllím si, že aj takouto formou môžeme vydávať svedectvo  pre tento svet. Teší ma hlavne naša originálnosť, že každý prispel niečím svojím pre dnešný večer- prezentáciou v kostole, prípravou, prípravou jedla, hraním na gitare, či trúbke alebo len obyčajným a pri tom tak významným prijatím,“ vyjadrila svoje pocity jedna z rehoľníčok.

Dagmara Čepelová, saleziánka