V Nitre sa konala provinciálna kapitula verbistov

V Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii sa 10. – 14. mája 2015 Provinciálna kapitula Spoločnosti Božieho Slova. Bola to v poradí desiata kapitula od začiatku pôsobenia rehole verbistov na Slovensku v roku 1925. Celkovo sa jej zúčastnilo 23 verbistov, z toho 11 delegátov bolo z úradu a 11 bolo volených delegátov. Jeden člen kapituly bol zástupca seminaristov.

Kapitula mala aj hosťku, provinciálnu predstavenú rehole Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého sr. Luciu Slušnú SSpS. Kapituly sa zúčastnila v prvý deň, keď predniesla referát o činnosti sestier a vzájomnej spolupráci s verbistami. Kapitula je vždy požehnaným časom, kde sa hodnotí práca, apoštolát a zasvätený život rehoľníkov. Verbisti sa zamýšľali nad plnením akčného plánu, ktorý si vytýčili v minulosti. Na kapitule odznelo množstvo referátov zo všetkých zainteresovaných oblastí. Kapitulári mali možnosť bližšie sa oboznámiť s prácou spolubratov, ich úspechmi aj ťažkosťami, ktoré prežívajú pri napĺňaní misijného povolania. Čas kapituly je aj časom hodnotenia a zároveň časom pozorného skúmania, čo dnes Duch hovorí Cirkvi, čo hovorí našej provincii, aby sme tak mohli hlbšie žiť náš zasvätený život a prinášať Ježiša svojim blížnym.

Kapitula sa niesla vo veľmi dobrej bratskej atmosfére, kde sa bratia vzájomne povzbudili a pomohli si dobrými nápadmi a usmerneniami. Na záver kapituly sa slávila slávnostná svätá omša, ktorej sa zúčastnili všetci členovia rehole a seminaristi. Provinciál P. Ján Štefanec SVD, ktorý bol pri svätej omši hlavným celebrantom, povzbudil všetkých spolubratov v tom, aby s odhodlaním žili svoje misionárske povolanie, v duchu Zakladateľa sv. Arnolda Janssena šírili misijnú myšlienku a utvrdili sa v našej misionárskej charizme. Po slávnostnej svätej omši nasledovalo provinciálne zhromaždenie, kde provinciál všetkých informoval o výsledkoch kapituly.

Martin Štefanec, SVD

zdroj: verbisti.sk