V.I.A.C. ponúka akreditované vzdelávanie pre pracujúcich s ohrozenými skupinami

Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej – V.I.A.C. pripravuje akreditované vzdelávanie. Jeho kvalitu zaručuje známa a skvelá lektorka Janette Mazíniová Motlová a je zamerané na pochopenie predsudkov a odstraňovanie bariér. Určené je pre tých, ktorí pracujú s mladými a deťmi z rómskych rodín, z chudobných rodín, s rodinami, ktoré majú člena s hendikepom, alebo sú inak ohrozené sociálnym vylúčením. Prichádzajú s možnosťou naučiť sa, ako lepšie porozumieť prežívaniu a potrebám takýchto ohrozených skupín detí a mladých ľudí. Ako zabraňovať predsudkom a vylúčeniu, ako formovať postoje k citlivosti, tolerancii a pochopeniu, ako s nimi pracovať…

V ponuke akreditovaného vzdelávania sú 3 rôzne moduly + workshop:

1.modul: Cez inkluzívny prístup k rozvoju– modul, vhodný pre pracovníkov s mládežou, kňazov, rehoľné sestry, pomáhajúcich profesionálov, rodičov, učiteľov, ktorí chcú lepšie rozumieť prežívaniu detí a mladých a chcú predchádzať ich vylúčeniu z kolektívu pre rasu, chudobu, hendikep, či iné odlišnosti…

2. modul: Cez storytelling k inklúzii –  je vhodný pre tých , ktorí chcú priniesť do svojej praxe nový a zaujímavý spôsob ako osloviť človeka cez príbeh, ako otvoriť ťažké témy, diskusie… Ako pracovať s príbehmi pri formovaní kritického myslenia, ako prostredníctvom príbehov upozorniť na niektoré témy, a ako nimi formovať myslenie, postoje a názory ľudí. Prihlásení účastníci sa môžu prihlásiť aj na workshop Online Živá knižnica ZADARMO.

Workshop Online Živá knižnica – je inovatívny vzdelávací nástroj, ktorý získal tento rok aj ocenenie „Generácia 3.0“, ako inšpiratívny vzdelávací nástroj. Účastníci získajú komplexnú metodiku o tom, ako využívať tento nástroj vo svojej praxi, a tiež prístup do Online Živej knižnice.

3. modul: Cez skúsenosť k poznaniu– je vhodný pre aktívnych mladých, mladých lídrov, animátorov, členov školských rád, a všetkých mladých, ktorí sú aktívni, pracujú s ľuďmi a majú možnosť ovplyvňovať iných…
Osobné pozvanie od lektorky si môžete pozrieť  ::TU:: Absolventi získavajú certifikát s celoštátnou platnosťou a pre svoju organizáciu štatút „Člen vnímavej komunity“ na Slovensku.

Prihlasovanie na workshop – Online Živá knižnica a modul Cez skúsenosť k poznaniu do 8. 10. 2017
Prihlasovanie na moduly Cez Inkluzívny prístup k rozvoju a Cez Storytelling k inklúzii do 22. 10. 2017

Všetky podrobné informácie nájdete na www.ozviac.sk, kde sú ponuky prehľadne rozdelené.

Mgr. Ľubica Matušáková

-msk-