Vo Ľvove prebiehal kurz o redemptoristickej spiritualite

Od 24. do 30. septembra 2017 sa konal kurz redemptoristickej spirituality pre bratov a pátrov redemptoristov, a  pre aktívne aj kontemplatívne redemptoristky. Kurz organizovalo Centrum spirituality v Ríme pod vedením P. Petra Chyłu CSsR v spolupráci s centrom apoštolského života a redemptoristickej spirituality Varšavskej provincie, ktoré reprezentoval P. Sylwester Cabała CSsR. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo 34 redemptoristov a redemptoristiek z Poľska, Slovenska a Ukrajiny.

Prednášky a spoločné modlitby sa odohrávali v rekolekčnom centre ľvovskej arcidiecézy v Brzuchowicach na periférii Ľvova. Počas mnohých prednášok a prezentácií, ktoré viedli P. Peter a P. Sylwester, si účastníci prehĺbili svoju intelektuálno-duchovnú formáciu a nanovo objavovali charizmu redemptoristov, ktorú dal Duch Svätý zakladateľovi redemptoristov, sv. Alfonzovi a tiež zakladateľke redemptoristiek, bl. Márii Celeste Crostarose. Prednášajúci priblížili aj spiritualitu sv. Gerarda, sv. Klementa, sv.  Jána Neumanna a blahoslavených mučeníkov zo Španielska, Ukrajiny a Slovenska.

Zdroj: redemptoristi.sk

-msk-