V Indii vystavia relikvie sv. Františka Xaverského

Od novembra budú mať obyvatelia i návštevníci indického pobrežného mesta Goa možnosť uctiť si relikvie sv. Františka Xaverského, španielskeho jezuitského misionára, ktorý začal svoju misiu na Ďalekom východe práve v meste Goa na západnom brehu Indického polostrova v roku 1542.

Očakáva sa, že túto možnosť od 22. novembra 2014 do 4. januára 2015 vyžije päť miliónov pútnikov. Telesné pozostatky misionára, ktorý je patrónom misií, sú uchovávané v striebornom relikviári v Bazilike Bom Jesus v Goe, avšak pre túto príležitosť budú premiestnené do rozľahlejšej miestnej katedrály.

Udalosť sa koná každých desať rokov, teraz už sedemnásty raz, a v priebehu týchto desaťročí možno vidieť nárast počtu veriacich z mnohých krajín. Napríklad v roku 1994 počet pútnikov dosiahol milión, zatiaľ čo v roku 2004 presiahol dva milióny. Katolíci tvoria asi 30 percent populácie v malom štáte Goa, ktorý má celkovo 1,4 milióna obyvateľov.

Sv. František Xaverský, narodený v španielskom meste Navarra v roku 1506, bol spoluzakladateľom Spoločnosti Ježišovej spolu so sv. Ignácom z Loyoly, ktorý ho poslal ohlasovať evanjelium v krajinách na Ďalekom východe. Do Indie odišiel v apríli 1541. Po veľmi dramatickej ceste prišiel do mesta Goa 5. mája 1542. Tu neúnavne pôsobil niekoľko rokov, ale neustále mal túžbu pokračovať ďalej na svojich misijných cestách. Zomrel 3. decembra v roku 1552 pri čakaní na pristátie v Číne. Františka Xaverského pochovali námorníci portugalskej lode, ktorí zasypali jeho telo vápnom, aby sa čím skôr rozložilo. Ale keď ho na jar 1554 išli prevážať do Goy, našli ho neporušené. Pochovali ho v jezuitskom kostole v Goe. Iba pravú ruku oddelili a previezli do Ríma, kde ju uložili do osobitného relikviára v jezuitskom kostole Del Gesù. Od roku 1637 sú pozostatky sv. Františka Xaverského umiestnené v Bazilike Bom Jesus v Goe. Za svätého bol vyhlásený v roku 1622 pápežom Gregorom XV. -jk-
(Text prevzatý z www.sk.radiovaticana.va, -jk-)