Pol storočia v službe Cirkvi a spoločnosti v Taiwane

Oslava 50. výročia vzniku Konferencie predstavených ženských rehoľných inštitútov na Taiwane bola príležitosťou na uvedomenie si najväčších problémov, pred ktorými stoja rehoľné inštitúty, aktívne na ostrove, a tiež možnosťou na prípravu na Rok zasväteného života, ktorý onedlho začne v Cirkvi.
Podľa informácií agentúry Fides za polstoročie počet ženských reholí na Taiwane vzrástol z 28 v roku 1964 na aktuálnych 59. Všetky predstavené sú z Taiwanu. Čo sa týka mužských rehoľných inštitútov, ktorých predstavení boli na stretnutí prítomní, polovica z nich sú domorodí a polovica sú cudzinci, no zakorenení v kultúre a v miestnom prostredí.
Rehoľné inštitúty v Taiwane sa venovali predovšetkým výchove, lekárskej pomoci a sociálnej oblasti. Dnes sú však nútení čeliť mnohým problémom, ktoré sú spojené so sociálnymi zmenami, ako to analyzovali všetci prítomní na stretnutí. Jedným s problémov je nedostatok povolaní k zasvätenému životu, čo je dôsledok nízkej pôrodnosti, starnúcej spoločnosti a tiež všeobecného vzdialenia sa od Cirkvi a zvyšujúceho sa počtu miešaných manželstiev.
Rehoľníci v minulosti založili veľa škôl, a dnes je nedostatok záujemcov aj o štátne školy, preto uvažujú využiť budovy bývalých škôl ako domovy pre seniorov či na iné sociálne účely.
V rámci Roku zasväteného života zorganizuje v marci 2015 Teologický inštitút katolíckej univerzity vo Fu Ren študijný seminár venovaný zasvätenému životu.
Podľa posledných štatistík z roku 2012 je na Taiwane 407 rehoľníkov a 1033 rehoľníčok. Katolícka komunita vedie 6 univerzít s 57 702 študentmi, 2 odborné školy s 2972 žiakmi, 30 stredných škôl s 59 264 žiakmi, 11 základných škôl so 7707 žiakmi, 155 materských škôl, 10 nemocníc a 21 domovov pre seniorov.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org; foto: wikipedia)

-sc-