V kaplnke kláštora bosých karmelitánok v Detve vytvorili novú mozaiku

Pred jedenástimi rokmi v roku 2007 založili na území Banskobystrickej diecézy vo farnosti Detva sestry Bosé karmelitánky svoj druhý kláštor na Slovensku. Kláštor a jeho kaplnku zasvätili Božiemu milosrdenstvu a Kráľovnej Karmelu. Mozaiku za hojnej účasti veriacich a kňazov požehnal 10. septembra 2018 diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Po jedenástich rokoch bola v kláštornej kaplnke zrealizovaná nová mozaika a tak bolo dokončené zariadenie interiéru, informoval TK KBS Peter Lupták, tajomník diecézneho biskupa

Nová mozaika, ktorá sa nachádza na stene presbytéria kaplnky, znázorňuje Božie milosrdenstvo a Karmelskú Pannu Máriu. Návrh mozaiky aj jej realizáciu viedol dp. Kamil Dráb CSsR, gréckokatolícky kňaz, spolu so svojim tímom. Dp. Kamil Dráb je žiakom známeho jezuitu Marka Rupnika SJ. Proces vytvorenia mozaiky sa začal pred dvomi rokmi konzultáciami, návrhmi až po finálnu realizáciu v kláštornej kaplnke počas dvoch týždňov v lete tohto roka.

Mozaika je vytvorená z prírodných materiálov – kameňa a zlata, čím zvýrazňuje, že ide o Božie dielo. Materiál totiž nevytvorila ľudská ruka. Obraz Krista z videnia svätej sestry Faustíny pretvorený do mozaiky odkazuje na nekonečné milosrdenstvo Boha voči svojmu stvoreniu. Po ľavej strane Krista sa nachádzajú slovami vyjadrené atribúty, ktoré hovoria o tom, aký je milosrdný Boh. Po Ježišovej pravici je východnou ikonografickou formou znázornená Panna Mária Kráľovná Karmelu, ktorá drží v rukách malého Ježiša a svätý škapuliar – plášť, pod ktorý si nás chce ako dobrá matka privinúť a tak nás chrániť.

TK KBS, plu; ml