Augustiniáni ponúkajú nový kurz Desatoro

Stredy večer sú u košických augustiniánov vyhradené pre kurzy. Prvú októbrovú stredu, konkrétne 3. októbra, spúšťajú nový kurz DESATORO – o prehĺbení viery v Boha, pochopení Božích prikázaní a usmernení, o pochybnostiach a zmysle života, o hodnotách, ktoré sa oplatí žiť. A o modlitbe, ktorá pomáha porozumieť a konať.

Je určený pre účastníkov starších ako 15 rokov.
Stretnutia budú začínať svätou omšou v Kostole svätej Rity o 18.00 (3. október – 5. december 2018) a budú trvať do 20:30.

Na kurz je potrebné prihlásiť sa cez formulár DESATORO.

Bratia augustiniáni a tím