V Košiciach prebieha III. generálne zhromaždenie dominikánok

„Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel“ tieto slová knihy Genezis otvorili dvere dvadsiatim sestrám dominikánkam z Kongregácie bl. Imeldy k sláveniu III. generálneho zhromaždenia. Ide o slávenie Božieho kráčania v dejinách malého spoločenstva, ktoré sa za posledné tri roky usilovalo napĺňať jednotné ciele. V dňoch od 10. do 15. júla si majú sestry zhromaždené v Košiciach pomenovať svoju vernosť, ale aj nevernosť pri napĺňaní tajomného Božieho plánu so svetom. A  ako ich na začiatku slávenia počas duchovnej obnovy povzbudil fr. Šimon Tyrol OP, majú vo všetkých, i tých najťažších situáciách, vnímať Božiu prítomnosť: „Nebo sa nám chce otvoriť práve vtedy, keď prichádza obdobie, kedy sa už nedá žiť. (…) Až keď spoznáme, že jeho rany sú podobné našim, nastáva uzdravenie. Je potrebné rozpoznať svoje rany a dať ich na svetlo Ježiša Krista.“

zdroj: dominikanky.sk

-msk-