V Košiciach sa zasvätení spojili v modlitbe za povolania

V pondelok 5.5. 2014 sa v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho stretli zasvätení z rôznych reholí pôsobiacich v Košiciach, aby sa spoločne modlili za duchovné povolania. Stretnutie pripravil tím pastorácie povolaní.

Od 18:30 prebiehala eucharistická adorácia popretkávaná slovami posolstva Svätého Otca Františka k 51. svetovému dňu povolaní. Po adorácii nasledovali vešpery, ktoré doprevádzali hudobne a spevom bohoslovci z košického seminára sv. Karola Boromejského.

Na záver sa stretnutie ukončilo občerstvením v priestoroch jezuitského kláštora.

-jp-