Zelené zlato karmelitánov

Na Madagaskare je veľmi vzácna prítomnosť a práca karmelitánov a sestier karmelitánok.
Podmienky, v ktorých žijú miestni obyvatelia, sú alarmujúce. Iba 15 % populácie má prístup k základnej medicínskej starostlivosti. Karmelitáni, žijúci v tejto krajine, vykonávajú užasnú službu. Páter Bruno, ekonóm diecézy Mahajanga, vysvetľuje: „Našou prvoradou úlohou je ohlasovať Krista a robíme to cez naše sociálne diela. Pracujeme v škole, lebo za veľmi dôležité pokladáme dať výchovu a vzdelanie, aby títo ľudia mohli rásť aj vo viere. Okrem škôl sa angažujeme aj v oblasti medicínskej starostlivosti. Je tu veľa chorých, ktorí nemajú možnosť liečenia a ani základnej lekárskej starostlivosti.“ Vo svetle týchto aktuálnych problémov možno vidieť aj hodnotu projektu kontemplatívnych sestier karmelitánok. Podarilo sa im vyprodukovať integrálnu živinu – spirulinu, sinicu, ktorá je veľmi bohatá na proteíny a má veľa vlastnosti vhodných pre medicínske účely a dodávajúcich energiu. Sestra Odette dodáva: „Poznali sme vlastnosti spiruliny, ktorej účinky sú veľkou pomocou chorým, starým a zle vyživovaným deťom. Na základe toho sme sa rozhodli pre tento projekt. Vďaka tejto sinici deti priberajú na váhe a pribúda im sila aj napriek malému množstvu ryže, ktorú konzumujú.“
Ide o náhodný objav a je nazývaný „zelené zlato“, lebo dokáže zachrániť život celým generáciám.

(Zdroj: www.relipress.org)

-sc-