V Košiciach u augustiniánov konsekroval biskup Marek Forgáč Kostol sv. Rity

„Na Slovensku máme prvý kostol zasvätený svätej Rite,“ povedal vo svojom príhovore otec biskup Marek Forgáč, ktorý dňa 8. mája konsekroval Kostol sv.Rity v Košiciach. Každý kostol má svoj príbeh: Aj augustiniáni začínajú písať nový príbeh, spojený s úctou k sv. Rite, ktorej relikviu priniesla delegácia z jej rodiska z Cascie do Košíc 27. apríla. V úvodnom príhovore P. Juraj Pigula, predstavený augustiniánov na Slovensku, citoval slová z kázne sv. Augustína na posviacku chrámu: „Zišli sme sa na slávnosť posviacky tohto domu modlitby. Toto je teda dom našich modlitieb a my sami sme dom Boží. Ale Pánov dom vytvoríme, až keď nás spojí láska, len keď sme navzájom zjednotení dobročinnou láskou, stávame sa skutočne Božím domom.“ „Toto pozvanie svätého Augustína chceme dnes prijať všetci, ktorí sme sem prišli,“ pokračoval P. Juraj, „a prosíme Pána, aby nás spojila láska.“

Otec biskup vo svojom príhovore vysvetlil posvätnosť chrámu ako priestoru, ktorý privádza k atmosfére ticha, posvätnosti a bázne, ale aj priestoru pre stretnutie, modlitbu, oslavu, radosť i žiaľ, ako aj priestor pre otázky či snívanie, ale predovšetkým ide o miesto, kde prebýva Boh.

K slávnostnému rázu svätej omše prispeli aj jednotlivé liturgické prvky konsekrácie ako uloženie relikvií sv. Ondreja a sv. Damaza I. do oltára a ich zapečatenie, mazanie oltára krizmou, vôňa dymu z kadidla, ktorý vystupoval ako chvála Bohu, ako aj slávnostné vyzdobenie oltára, pričom sa rozosvietili všetky svetlá v kostole, to všetko v sprievode mladých hudobníkov, ktorí dodali punc oslavy či plesania.

Konsekrácia kostola_1   32096081_10213763989708086_1602260313099468800_n (1) - kópia

„So stavbou kostola sme začali pred viac ako piatimi rokmi,“ spomína Jozef Jurdák, ktorý bol za augustiniánsku komunitu zodpovedný za stavbu kostola. Architektom tohto moderného nevšedného kostola je Ján Zajac, ktorý – ako o ňom vyjadril P. Pigula – spojil umenie aj svoj vzťah k Bohu.

„Pre celé mesto Košice je tento kostol posvätný priestor, ktorý je naozaj pre všetkých, ktorí túžia prísť a modliť sa, ale má byť aj pre tých, ktorí sú ako Jakub utekajúci z rodiny, pre tých, ktorí si to v rodine rozhádzali, ktorí hľadajú, ktorí sú zmätení, ktorí sa nevedia v sebe vyznať a nevedia ako ďalej, títo všetci sú tu pozvaní, aby všetci, ktorí sem vkročia, mohli povedať: Toto je dom Boží a brána do neba,“ počuli prítomní v príhovore otca biskupa Forgáča.

Na slávnosti konsekrácie kostola sa zišlo okolo sto kňazov, zasvätených a predstaviteľov spoločenského života a vyše päťsto veriacich. Zo vzácnych hostí boli prítomní P. Angelo Lemme a P. Pavol Benedik, zakladatelia augustiniánov na Slovensku, P. Luis Marin de San Martin, zástupca generálneho predstaveného, matka Maria Rosa Bernardini, predstavená augustiniánskeho kláštora sv. Rity v Cascii, provinciál augustiniánov P. Luciano De Michieli a ďalší augustiniáni z Čiech a Poľska.

„Kostol má širokospektrálne posolstvo svätice, ktorá priťahuje všetkých, a to nech symbolizuje aj toto miesto – vrch nad celými Košicami, ktorý do každého uhla, spektra ohlasuje Božia slovo, nech to pripomína aj tvar tohto kostola, ktorý chce prijať všetkých ľudí. Nech je tento kostol ako jedna veľká otvorená náruč. Každý kostol má svoj príbeh, ten pokračuje ďalej, budeme ho spoločne písať všetci. Nech nám dobrotivý Boh pomáha, aby to neboli len ľudské riadky, ale predovšetkým skúsenosť Božej prítomnosti,“ vyjadril otec biskup a v závere slávnosti konsekrácie kostola sv. Rity, ktorý nazval aj majákom Košíc, dodal: „Kiežby v tomto kostole bolo vždy málo miesta.“

Konsekrácia kostola _4  konsekrácia

foto: Alena Bašistová

-msk-