V Lomničke sa situácia komplikuje, rehoľníčky a kňazi sú k dispozícii

Pandémia koronavírusu komplikuje situáciu v pastorácii Rómov v spišskej obci Lomnička. „Napriek rôznym opatreniam sa nákaza rozšírila tak, že na kontrolu dodržiavania zákazu vychádzania bez negatívneho testu boli povolaní vojaci,“ informujú z sestry z Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi, ktoré pôsobia v Lomničke.

„So zhoršujúcou sa pandemickou situáciu boli lomnickí kňazi i sestry nútení pozastaviť skupinové aktivity, a s dospelými aj s deťmi sa stretávajú individuálne podľa ich potrieb. Svoje sily sústredili na zvýšenie informovanosti o dodržiavaní opatrení, ako sa chrániť nákaze a na pozývanie na testovanie. V obci je neustále nedostatok ochranných rúšok, preto sa sestry spolu s rómskymi ženami snažia ušiť svojpomocne čo najviac rúšok a distribuovať ich medzi ľuďmi,“ uviedla Renáta Ocilková, koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov.

Priestory misijného a komunitného centra, kde pôsobia školské sestry a 5 zamestnancov, poskytli k opätovnému testovaniu a zároveň pri testovaní aj pomáhajú. Spolupracujú tiež s Potravinovou bankou a prostredníctvom nej pomáhajú ľuďom s potravinami, ktoré nepredal obchodný reťazec Tesco.

„Aj napriek tejto situácii sú tu sestričky a duchovní otcovia stále pre ľudí, naďalej funguje požičiavanie náradia, kde slúži aj nový pastoračný asistent a pomáha ľuďom s drobnými opravami v dielni, kňazi sú k dispozícii na individuálne sprevádzanie, aj na pomoc s chlapskými prácami. Jedným z cieľov, ktoré by v tomto roku chceli dosiahnuť je stavba kontajnerovej práčovne, ktorá im pomôže zlepšiť hygienické podmienky. Na realizácii tohto projektu sa podieľajú pastorační asistenti,“ dodala Ocilková.

V Lomničke žije takmer 3 500 Rómov. Je tam kostol, fara, Dom Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Charitatívnu a misijnú činnosť tam vedú 4 rehoľné sestry a dvaja katolícki kňazi – farár Martin Pasiar s kaplánom Jozefom Gorčákom.

Zdroj: TK KBS