Rehoľníci a rehoľníčky v Nitrianskej diecéze v službe človeku aj počas pandémie

Rehoľní kňazi a bratia,  či rehoľné sestry z inštitútov zasväteného života, alebo spoločností apoštolského života pôsobiaci na území Nitrianskej diecézy neprestávajú so svojou službou človeku ani v čase pandémie. Ako počas prvej vlny na jar v lete minulého roka, tak aj počas tej druhej, ktorá trvá od jesene až do teraz a je zároveň aj oveľa ťažšou s množstvom chorých, umierajúcich, alebo inak trpiacich. Hoci sú mnohé duchovné či pre ich charizmy vlastné aktivity pozastavené, či utlmené pre protipandemické opatrenia, predsa len popri každodenných modlitbách za odvrátenie pandémie, či za konkrétnych ľudí v ohrození života, v procese liečby, ale žiaľ aj za zosnulých, ktorí svoj boj s koronavírusom prehrali, niektorí rehoľníci a rehoľníčky, ktorým to podmienky umožňujú, plnia úlohy vo viacerých iných oblastiach. Medzi také patrí aj oblasť školstva a vzdelávania, kde zvlášť rehoľné sestry ako katechétky a učiteľky náboženstva na základných, alebo stredných školách tiež zabezpečujú dištančné online vyučovanie tohto predmetu, ako aj prípravu na prvé sväté prijímania, alebo prijatie sviatosti birmovania.

Pandémia skomplikovala život aj ľuďom bez domova, a hlavne v zimnom období sa táto skupina ľudí ocitla v zložitých podmienkach každodenného prežívania, keď ani v uliciach miest nie je toľko ľudí ako zvyčajne, a bezdomovcom tak nemá kto dať milodar. Tak sa aj niektoré rehoľníčky zapojili do dobrovoľníckej služby a ľuďom bez domova poskytovali a poskytujú jedlo, či ochranné pomôcky.

Keďže niektoré z rehoľníčok sú aj profesionálnymi zdravotníčkami, lekárkami, či zdravotnými sestrami, alebo opatrovateľkami, tak našli svoje uplatnenie aj v tejto službe chorým, starým, či nevládnym v hospicoch v Nitre a Trenčíne, domovoch sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby, kňazských domovoch alebo v nemocniciach v Nitre, Topoľčanoch, Trenčíne, Nových Zámkoch, ako aj ďalších mestách a obciach, v ktorých sa zariadenia tohto typu nachádzajú. Niekoľko rehoľných kňazov sa dobrovoľne prihlásilo aj do služby chorým na COVID-19, ktorú zabezpečujú hlavne v nemocniciach ako nemocniční kapláni, alebo dobrovoľníci.

V ochranných odevoch a s respirátormi na tvárach boli zvlášť rehoľné sestry prítomné aj v odberových tímoch počas celoplošného testovania, alebo v očkovacom centre vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Mená mnohých z nich sú pred verejnosťou skryté aj vďaka respirátorom na tvári a ochranným skafandrom na rehoľných rúchach, ale aj pre ich prirodzenú skromnosť a pokoru, s ktorými pristupujú ako k samotnej službe človeku nielen v čase pandémie, ale aj pre hlboký vzťah s Bohom, ktorý ich vedie aj k tomu, aby sa so svojou službou verejne po mene nechválili, ani nezviditeľňovali. Nech len Boh vie o ich menách a skutkoch, a ich skutky nech cítia tí, ktorým sú určené.

Zdroj: biskupstvo-nitra.sk
Ilustračné foto: archív KVRPS