V marci sa stretnú biskupi s laikmi a zasvätenými v Nimnici

Biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa stretnú budúci rok v Nimnici (8. – 9. marca 2019), aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2019. Zároveň upriamia pozornosť nielen na náboženský, ale aj spoločenský kontext chystaných podujatí, ako aj k aktuálnym otázkam cirkvi na Slovensku.

Cieľom podujatia, ktorého súčasťou bude aj svätá omša, je prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov pre rok 2019 a ďalšie roky. Novinkou bude, že oproti predošlým podobným podujatiam, bude to najbližšie dvojdňové. Súčasťou tiež tentoraz nebudú osobitné workshopy, ale panelové diskusie. Za hlavnú tému organizátori zvolili pastoráciu mladých a povolaní.

„Táto téma vyplýva z nedávno skončenej synody biskupov, ktorá bola v októbri 2018 na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Venovala sa spoznávaniu reality mladých ľudí, jej interpretácii v duchu viery a zamerala sa aj na hľadanie pastoračných rozhodnutí. Túto problematiku by sme radi hlbšie rozdebatovali aj u nás,“ hovorí výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.

Podujatie nadviazalo na tri predošlé podujatia, ktoré sa konali v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Aj tentoraz ho organizuje Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska.

Prvý deň sa očakáva večerný spoločenský program, druhý je naplánovaná pracovná časť. Sekretariát KBS rozošle pozvánky na toto podujatie začiatkom nového roka 2019. Prihlasovací formulár bude k dispozícii na stránke konferencie.kbs.sk.

Zdroj: TK KBS