V Marianke slávili svätú omšu k sedemdesiatemu výročiu Akcie Kláštory

Sedemdesiate výročie Akcie Kláštory – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom v roku 1950 – si pripomenuli na svätej omši, ktorú slávili v deň výročia – 13. apríla 2020 – v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke.

Hlavným celebrantom bol P. Faustyn Wesolowski, kazateľom bol P. Michal Krysztofowicz, generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov z Gethseman, keďže aj z Marianky boli v apríli 1950 vyvezení bratia tešitelia. Koncelebrovali P. Chryzostom Vadrna a P. Viliam Vaľa, ktorý bol pred 70 rokmi vyvezený z kláštora tešiteľov v Bratislave.

Na úvod svätej omše priblížil okolnosti vyvezenia tešiteľov z kláštorov P. Faustyn Wesolowski. Tešitelia vtedy pôsobili v kláštoroch v Marianke, v Borinke, v Leviciach, v Zlatých Moravciach, v Bratislave a na fare v Sokolovciach. Vyvezení boli do centralizačného kláštora v Podolínci a ich predstavení do kárneho kláštora v Pezinku.

Mali veľký počet bohoslovcov, novicov a kandidátov, z ktorých s kňazmi stali len traja (P. Viliam František Vaľa, P. Inocent Pavol Bartko a P. Albert Florián Michal). P. Michal Krysztofowicz sa v homílii zamýšľal nad tým, aké by to bolo, keby títo bohoslovci, novici a kandidáti mali možno realizovať kňazské a rehoľné povolanie.

Bratia tešitelia sú dodnes s nimi v kontakte a sú pre nich cenným prameňom informácií o dejinách Kongregácie a jej zakladateľovi Jozefovi Litomiskom. Z bývalých bohoslovcov z roku 1950 žije už len P. Viliam František Vaľa, z bývalých novicov žijú Emil Toma a Gregor Duchovič a z bývalých kandidátov žijú Ján Repka, Michal Kurucár, Július Siládi, Emil Rončák, Jozef Arvay a Zoltán Kucbeľ.

Podujatie zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska, ktorá si túto udalosť každoročne pripomína na niektorom z pamätných miest. Tento rok to plánovala urobiť pod Zoborom, kvôli epidemiologickým opatreniam ho však odložila.

Okrúhle výročie si preto pripomína rozposlaním pamätných listov žijúcim rehoľníkom a ich bývalým bohoslovcom, klerikom, novicom a kandidátom, ktorí boli v roku 1950 vyvezení z kláštorov. V Marianke v pondelok ocenili pamätným listom P. Viliama Vaľu.

Svätú omšu bolo možné sledovať v priamom prenose cez facebookovú stránku Bazilika Marianka.

Viac informácií o výročí

TK KBS informoval Peter Sandtner