V Modre sa uskutočnil seminár o krízach v zasvätenom živote

Študijné a kongresové centrum v Modre – Harmónii sa cez víkend zaplnilo rehoľnými sestrami z rôznych kongregácii, ktoré zaujala téma Krízy v zasvätenom živote. Hlavným hosťom seminára bola sr. Marta Andraščíková zo Spoločnosti sociálnych sestier, ktorá sa na tému pozrela z pohľadu zasvätenej ženy v životnom rytme jednotlivých období. Ako vyjadrila vo svojich prednáškach, dôležité obdobia sú práve tie prechodné, krízové. Prechod je most, hraničné pásmo medzi dvoma stranami väčšej stability. Je znakom normálneho bodu obratu v ľudskom vývoji a naznačuje etapu medzi tým, čo sa končí, a tým, čo sa začína. Seminár, ktorý pripravila Teologicko-spirituálna sekcia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí, „je odpoveďou na aktuálne životné okolnosti, v ktorých aj kríza má svoje miesto a je súčasťou života a dôležitou etapou rastu a dozrievania v odovzdávaní, zároveň očisťuje a robí nás pokornejšími,“ vyjadrila sa k výberu témy sr. Simeona Čupová z Congegatio Jesu, členka organizačného tímu.

Konferencia vyšších predstavených ženských reholí každoročne organizuje seminár, ktorý je pre sestry ponukou formácie a vzdelávania tak pre predstavené a formátorky, ako aj pre sestry v permanentnej formácii.

-ms-