V Moskve posvätili nový chrám blízko miesta bolesti a utrpenia

Na sviatok Nanebovstúpenia Pána 25. mája 2017 patriarcha Kirill viedol liturgiu posvätenia chrámu na území Sretenského monastyra v Moskve na Lubianke. Chrám je zasvätený Kristovmu vzkrieseniu a novodobým mučeníkom a vyznávačom ruskej cirkvi. Prítomní boli ruskí aj zahraniční predstavitelia cirkvi, politiky, kultúry, ako aj prezident Vladimír Putin.

Ako povedal počas liturgie patriarcha Kirill, „chrám je postavený  neďaleko od Lubianky, kde sa vykonávali nespravodlivé súdy nad mnohými ľuďmi, vrátane kňazov, zasvätených, veriacich, kde sa vynášali aj rozsudky smrti. Bol to symbol utrpenia ľudí. No aktuálne sa na tomto mieste týči chrám, ktorý je zasvätený nie mučeníctvu, nie smrti, ale Kristovmu vzkrieseniu“.

Podľa tradície do chrámu vstúpili tí, ktorí na ňom pracovali. V roku 2013 začali so stavbou chrámu, na ktorom pracovali najlepší ruskí umelci, špecialisti v oblasti tvorby mozaík, spracovania kameňa, drevorezby. V stolárskej dielni Glitika robili drevené rezby pre chrám. V pravoslávnej ikonopiseckej dielne Kovčeg pracovali na písaní ikon od roku 2015. Aj kamenná dekorácia má významné miesto vo výzdobe tohto chrámu. V Rusku kamenná rezba vždy bola rozvinutá  a bola tradičnou neoddeliteľnou súčasťou chrámového priestoru.

Chrám stojí naproti bývalej KGB a je posvätený v stom roku od revolúcie a bude neustále pripomínať obete veriacich v minulosti.

Zasvätený život informovala Sr. Vojtecha Mereďová

265436.b    265562.b    265450.b   263423.b