V Novej Kelči odhalia pamätnú tabuľu rodákovi P. Petrovi Bujkovi SJ

Slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Štefana Kráľa v Novej Kelči si dňa 2. septembra o 16.00 h. – v predvečer 5. výročia úmrtia – pripomenú svojho rodáka P. Petra Bujka SJ, bývalého provinciálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.

P. Peter Bujko SJ sa narodil 16. septembra 1968 vo Vranove nad Topľou. Vyrastal v Novej Kelči okres Vranov nad Topľou. V roku 1990 nastúpil do kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule ako bohoslovec košickej diecézy. V roku 1993 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Po noviciáte pokračoval v štúdiu teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza SJ v Bratislave (dnešná Teologická fakulta Trnavskej univerzity). Už behom štúdií teológie sa začal zajímať o ignaciánsku spiritualitu a duchovné cvičenia. Po kňazskej vysviacke 27. júna 1998 pôsobil dva roky v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení a pastoračná činnosť v Kaplnke svätého Ignáca exercičného domu.

V jubilejnom roku 2000 nadviazal postgraduálnym štúdiom teológie na Vysokej škole filozoficko-teologickej Sankt Georgen vo Frankfurtu nad Mohanom. Vo svojom licenciáte a doktoráte sa venoval dogmatickej teológii a ignaciánskej spiritualite.

Keď sa v roku 2005 vrátil zo štúdií, predstavení ho menovali spirituálom slovenských školastikov (bohoslovcov SJ) v Bratislave. Jeho úlohou bolo doprevádzať spolubratov, ktorí absolvovali svoje filozofické a teologické štúdiá, v ľudskom a duchovnom rozvoji, ale tiež v príprave na kňazskú službu. Okrem toho začal prednášať na Teologickej fakulte TU v Bratislave a na Pedagogickej fakulte spomínanej univerzity v Trnave. Rehoľnú formáciu zavŕšil tzv. treťou probáciu v Dublinu na prelome rokov 2007 a 2008. Po návrate naviazal na svoje pastoračné pôsobenie v Kolégiu Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave ako spirituál školastikov a tiež prednášal na Teologickej fakulte TU v Bratislave a na Pedagogickej fakulte TU v Trnave.

Za provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej bol menovaný 13. júla 2009. Úrad provinciála prevzal 31. októbra 2009.

Zomrel vo veku nedožitých 45 rokov 1. septembra 2013.

Zdroj: TK KBS, Lukáš Bičej