Vyjsť a byť prítomnými. (List od predsedov konferencií)

Milí zasvätení bratia a sestry,

vstupujeme do týždňa, ktorý nás opäť viac ako inokedy pozýva vyjsť a BYŤ PRÍTOMNÝMI – byť tam, kde slovenská Cirkev a aj my zasvätení budeme prežívať niekoľko významných udalostí.

Náš pohľad sa upiera na východ Slovenska. Najskôr do Prešova, kde v piatok 31. augusta sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie oslávia 90. výročie  príchodu na Slovensko.  Ďakujeme za ich svedectvo darovaného života, za službu, ktorú konajú všade tam, kde pôsobia a tiež za veľkodušné zdieľanie spoločného poslania nás – zasvätených v Cirkvi na Slovensku. Nech Pán ich aj naďalej bohato požehnáva a odmení každú ich námahu pre spoločné dobro!

Z Prešova sa presunieme o kúsok ďalej –  do Košíc, kde sa v sobotu 1. septembra uskutoční blahorečenie Anky Kolesárovej, mladej ženy,  ktorá neváhala dať Bohu všetko až po obetu vlastného života. Dala to, čo mala,  všetko to najlepšie a najvzácnejšie zo seba.  Nešpekulovala, nekalkulovala…  Pridajme sa k vďake Bohu za tento dar a povzbuďme sa jej príkladom. Prosme o silu k vernosti až dokonca, aby sme tak ako ona dokázali žiť s láskou a chránili si perlu povolania, ktorú sme dostali ako vzácny, nezaslúžený dar.

A v neposlednom rade sa v závere týždňa presunieme do Michaloviec,  kde sa v nedeľu 2. septembra 2018 o 10:00 hod. v Bazilike minor uskutoční biskupská vysviacka P.  Mariána Andreja Pacáka, CSsR – jedného z nás – zasvätených, ktorému je adresované nové pozvanie – byť Božím mužom, verným obrazom Krista tam, kde ho Pán posiela – medzi rodákov do Kanady. Je to isto vzácny dar, ale aj veľká zodpovednosť! Preto podporme P. Mariána svojou modlitbou a obetou, nech mu Pán daruje potrebnú silu a svetlo. Nie všetci môžeme byť osobne prítomní na jeho vysviacke, ale naše zázemie modlitby a duchovnej blízkosti budú pre neho isto vzácnou podporou, zvlášť teraz, v počiatkoch jeho novej služby. Vďaka!

Tešíme sa na stretnutia s Vami.

Sr. Jana Kurkinová, FMA, predsedníčka KVPŽR
P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRP

Foto: Kaťa Berešová FMA