V Novom Meste nad Váhom mali slávnosť zloženia večných sľubov

V nedeľu 15. augusta vo farskom Kostole narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom zložila večné sľuby sestra Mária Miriam Bombová do rúk generálnej predstavenej Kongregácie školských sestier de Notre Dame, sestry Anežky Bednářovej.

Slávnostnú svätú omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch s niekoľkými kňazmi. Prítomné boli Školské sestry de Notre Dame z celého Slovenska, rodina sestry Miriam, hostia a mladí ľudia, ktorí umocnili slávnosť krásnym spevom.

Zdroj: TK KBS / Arcibiskupský úrad v Trnave / sr. Auxilia Matlová, ŠSND
Foto: sr. Kristina Chytrová, ŠSND