Sestry vykupiteľky slávili jubileum sľubov

V sobotu 14. augusta 2021 prežívala Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa radosť zo spoločného slávenia rehoľných jubileí. Päť sestier si pripomínalo 50. výročie a štyri sestry 25. výročie rehoľného zasvätenia. Pre sestry Slovenskej provincie to bola príležitosť stretnúť sa po dlhšom čase a prosiť v modlitbe za vernosť v žití pravej čistoty, chudoby a poslušnosti.

Slávnosť sa konala v Kostole Narodenia Panny Márie v Raslaviciach a predsedal jej Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup, ktorý v homílii sestry jubilantky povzbudil k prežívaniu lásky, ktorá ráta aj s utrpením a obetou. Veď aj staršie sestry vykupiteľky o tom svedčia – sú si vedomé toho, že o krátky čas nastúpia dlhú a strmú cestu večnosti.

„Vyprosujeme našim jubilantkám, aby zapálené ohňom lásky Božského Vykupiteľa rástli vo viere a aby sa raz mohli s Kristom tešiť naveky, že svoje sľuby verne plnili,“ napísali sestry na svojej internetovej stránke.

Zdroj: sdr.sk