V Rieti vytvorili komunitu z troch rehoľných rodín sv. Františka

Františkáni troch rôznych rehoľných rodín otvorili spoločnú komunitu v talianskom Rieti. V Kostole sv. Františka za spevu akatistu, ktorý sa spieval nielen preto, že Panna Mária je Kráľovnou a patrónkou Serafínskeho rádu, ale je aj znakom jednoty, vstúpili do experimentu, v ktorom traja bratia z observantskej, kapucínskej a minoritskej rehole chcú byť ovocím najstaršej prvotnej tradície, ešte nerozdelenej Cirkvi. Pieseň, ktorá zaznela v podaní Schola Cantorum Chiesa di Rieti, sa dokonale hodila k udalosti, ktorá je podľa provinciálnych predstavených troch rádov prorockým znamením „cesty, zdôrazňujúcej prioritu evanjelia, ktorého radosť očakáva chorý svet smädný po Bohu“.

Zdroj: fraternitas

-msk-