V Ríme sa konal národný kongres pastorácie povolaní

Vstaň a choď, neboj sa! bola hlavná téma kongresu, ktorý pripravilo talianske národné centrum pre pastoráciu povolaní. Účastníci sa stretli v Ríme v dňoch 3. – 5. januára 2017, aby si prehĺbili tému, ktorá ich bude sprevádzať po celý rok. „V kresťanských komunitách je potrebné otvoriť dvere pre mladých, a tak napomáhať vzrastu povolaní.“ Týmito slovami povzbudil pápež František vyše 800 účastníkov tohto kongresu. Príhovor, ktorý mal pápež pripravený, odovzdal účastníkom v písomnej podobe a prihovoril sa im bezprostredne. „Na prvom mieste v pastorácii povolaní,“ pokračoval Svätý Otec, „je potrebné mať otvorené dvere. Ak mladí aj počúvnu výzvu vstať, ale narazia na zatvorené dvere, skončia frustrovaní. Preto je potrebné presvedčiť sa, že dvere sú naozaj otvorené.“ Tiež položil dôraz na modlitbu a odvahu riskovať. „Mladí unavujú,“ konštatoval ďalej Svätý Otec, „pretože stále kladú otázky, stále majú čo povedať a potrebujú, aby im človek načúval.“ Túto službu mladým nazval apoštolátom ucha, ktorý si vyžaduje, aby pastoračný pracovník dokázal „stratiť čas“ s mladými. Poslednú vec, ktorú pápež František označil za dôležitú pri pastorácii povolaní, je svedectvo. Svedectvo, ktoré vyvolá v mladých túžbu stať sa takým ako človek, ktorého vníma ako vzor.

Riaditeľ národného centra Mons. Domenico Dal Molin pozdravil účastníkov slovami mnícha Giovanniho Vanucciho: „Nechcem vám odovzdať jasné poznanie, ale chcem vám darovať línie pre snívanie.“ Podnietil tak účastníkov k snívaniu o pastorácii povolaní, k snívaniu o Cirkvi, ktorá ide stále ďalej, ktorá sa nezastaví. Dni kongresu sprevádzali Jonáš a Samaritánka, postavy zo Svätého písma, ako aj samotné biblické texty. V jednotlivých dňoch odzneli prednášky na témy Slovo, slová a srdce Božích svedkov; Cirkev a povolania: čas proroctva, poslania a nádeje. Za okrúhlym stolom odznela téma Svedkovia Cirkvi poznačenej ohňom svojho poslania. Stretnutie bolo podopreté modlitbovou vigíliou Od studne k sandálom a nechýbal ani koncert Gen Verde Život sa žije.

Kongres bol zároveň prípravou na biskupskú synodu, ktorú zvolal pápež František na október 2018 s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania.

-msk-