V Ríme sa uskutočnilo sympózium pre generálnych ekonómov z celého sveta

V okružnom liste Orientačné línie pre spravovanie dobier inštitútov zasväteného života a spoločnosti apoštolského života sa píše o formácii v ekonomickom rozmere, aby bola v línii vlastnej charizmy a v podstatnej dôležitosti, aby rozhodnutia v poslaní mohli byť inovačné a prorocké. V túžbe dať obsah týmto slovám Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravila II. medzinárodné sympózium pod názvom S vernosťou charizme nanovo premýšľať o ekonómii. Sympózium prebiehalo v dvoch dňoch od 25. do 27. novembra v Ríme na Pápežskej univerzite Antonianum a zúčastnilo sa ho okolo 1000 ekonómov z rôznych rehoľných  kongregácii.

V úvode stretnutia sa účastníkom z celého sveta prihovoril prefekt kongregácie Mons. João Braz de Aviz a povzbudil ich, aby ich dni reflexie viedli ku konverzii srdca, aby priniesli zasväteným odbornosť a aby praktizovali evanjeliové hodnoty aj na poli ekonomickom.

„Peniaze majú slúžiť a nie vládnuť, cirkevné dobrá majú slúžiť k zlepšeniu a k využívaniu zdrojov, ktoré nám Prozreteľnosť ponúka a účinnejšiemu rozvíjaniu poslania slúžiť  Kristovi a chudobným. V tejto koherentnosti sa jedná o našu evanjeliovú dôveryhodnosť, ktorú sme sľubovali,“ vyjadril vo svojom príhovore sekretár kongregácie Mons. José Rodríguez Carballo a podčiarkol tiež dôležitosť neoddeliť spravovanie dobier od logiky daru. „Ekonomický rozvoj potrebuje byť autenticky ľudský a má dať priestor princípu nezištnosti ako vyjadreniu bratskosti,“ dodal Mons. Carballo.

Účastníkom sympózia adresoval pápež František svoje posolstvo, v ktorom sa zameral zvlášť na charizmu, vernosť a na opätovné premýšľanie o ekonómii. Celý text príhovoru pápeža Františka vám poskytneme čoskoro, jeho časť si môžete prečítať :tu:

-msk-