Saleziánky na záver vizitácie prekvapili japonským spevom

Sestry saleziánky ukončili v Bratislave dňa 26. novembra kánonickú vizitáciu. Počas viac ako dvoch mesiacov sr. Mária Assunta Sumiko Inoue pôvodom z Japonska navštívila jednotlivé komunity sestier na Slovensku a v Azerbajdžane. Mohla sa tak osobne stretnúť s každou sestrou, s mladými, s členmi saleziánskej rodiny ako aj s predstaviteľmi Cirkvi na Slovensku a vidieť i pochopiť lepšie realitu, v ktorej sestry prežívajú zverené poslanie. „Keďže nás je na celom svete okolo 12.500 sestier a tak ako mama, má záujem spoznať realitu, v ktorej žijú jej deti, aj naša generálna predstavená chce vedieť ako sa majú sestry, kde bývajú, ako sa im darí. Keďže nemôže navštíviť všetky miesta posiela miesto seba vizitátorky,  ja som jednou z nich a zverila mi niekoľko krajín medzi nimi aj slovenskú provinciu.“- povedala o význame tejto návštevy vizitátorka.

Posledné tri dni vizitácie prebiehali rôzne dôležité stretnutia so sr. Máriou Assuntou. Stretla sa s provinciálnou radou, s predstavenými komunít – s direktorkami a posledný deň patril stretnutiu celej provincie.

Po stretnutí direktoriek sr. Helena Gúberová, predstavená michalovskej komunity, v odozve na správu vizitátorky povedala, že ich povzbudila robiť veci dôsledne, ale nezachádzať do veľkých detailov, aby sa tým nenechali vtiahnuť do prízemnosti. Povzbudila ich pozerať sa na veci s optimizmom a vedieť si zachovať nadhľad. Obohatením bol aj dialóg o skúsenosti z pastorácie povolaní. Vizitátorka nadchla direktorky pre príťažlivé prežívanie svojho povolania aj komunitné svedectvo.

Záver vizitácie patril stretnutiu celej provincie. Začali ho modlitbou, v rámci ktorej direktorky predstavili bohatstvo svojej komunity. Po úvodnom vstupe nasledovala záverečná správa o provincii, ktorú vizitátorka predstavila všetkým prítomným sestrám. Opísala v nej situáciu provincie aj s podnetmi na rozvoj tak, ako to ona sama mohla zachytiť počas svojej návštevy na Slovensku.

Povzbudili ma slová sr. Márie Assunty, že sme plné darov, ktoré máme dávať do spoločného z dvoch dôvodov – aby sme vo vnútri boli šťastnejšie a tvorivejšie a navonok, aby sme boli otvorené misijnému rozmeru. A tiež, že je práve teraz čas rozdúchať oheň“, povedala po záverečnom stretnutí sr. Martina Alaxová.

Novicka Lamiya, pôvodom z Baku, vyjadrila radosť, že ju kánonická vizitácia „zachytila“ ako novicku. „Je to obohacujúce počuť názor človeka, ktorý má nadhľad a keďže tým človekom bola práve sr. Mária Assunta s jej povahou a charizmou, je to pre mňa dvojnásobné obohatenie.“, vyjadrila novicka Lamiya Jalilová.

Provinciálka saleziánok sr. Jana Kurkinová konštatuje, že sr. Mária Assunta Inoue zanecháva  v provincii nádej, vidí bohatstvo v sestrách, hovorí o mladej, životaschopnej provincii, ktorá má perspektívu rásť a rozvíjať sa. „Vďaka Bohu, že je to tak, ale je to tiež pre nás výzvou a motiváciou dobre zreflektovať v provinciálnej realite jej usmernenia, odporúčania, ktoré nám tu zanecháva. Predovšetkým mi rezonuje povzbudenie posilniť pozitívnu a konštruktívnu mentalitu, nachádzať radosť v každodennom živote, nestratiť živú vieru, ktorá preniká celý život, postoje a dáva odvahu a kreativitu aj v poslaní.“, povedala sr. Jana.

Vyvrcholením stretnutia bola ďakovná svätá omša, ktorú celebroval don Jozef Ižold, provinciál saleziánov. Záver patril kultúrnemu programu, na ktorom sa predstavil folklórny súbor z materskej školy sv. Márie Dominiky Mazzarellovej pod vedením Stanislavy Machajdíkovej a tiež vystúpili dvaja umelci Anka Krchniaková a Martin Pauliny s hudobným pásmom Hudbou svetom. Nechýbali aj fotky z  jednotlivých komunít a rôznych stretnutí.  Sestry sr. Márii Assunte poďakovali japonským požehnaním a slovenským betlehemom zo šúpolia.

Kánonická vizitácia prebieha každých 6 rokov, jej cieľom podľa Stanov sestier saleziánok je posilniť puto lásky, upevniť záväzok vernosti Stanovám a podporiť rozvoj diel ako odpoveď na miestne požiadavky v duchu zakladateľov dona Bosca a matky Mazzarellovej. Tiež jej cieľom je podporovať spontánnosť vzťahov pre otvorený a konštruktívny dialóg. Slovenská provincia saleziánok má v súčasnosti  86 sestier a 4 novicky, 5 misionárok, jednu misijnú prítomnosť v azerbajdžanskom Baku a má veľa snov do budúcnosti.

-msk-